top of page
חינוך מיני למתבגרים והדרכות לצוותי חינוך והורים

 

הסדנאות שלי למתבגרים מיועדות לבתי ספר, מעדוני נוער ושאר מסגרות חינוכיות. אני מנחה לגילאי חטיבה ותיכון במתכונת של מפגש חד-פעמי או סדנה מתמשכת. כל סדנה מותאמת לקהל היעד לפי גיל, מגדר, רקע תרבותי ומסגרת. תכני הסדנה מותאמים לבקשת המזמין וכוללים תכנים כגון - זהות מגדרית, התפתחות גופנית ורגשית, חיזור, אלימות מינית, צעדים ראשונים ליחסים, נטיה מינית, אהבה ראשונה ועוד. כמו כן, אני מקיימת הכשרות לצוותים חינוכיים וסדנאות הדרכה להורים לכל הגילאים.

bottom of page