top of page

מקום לקשר - קרבה וחופש ביחסי אמהות ובנות בוגרות. כי האישה שאת היום התפתחה בדיאלוג מול האישה שהיא א


אמי ואנו משתפות פעולה יחד בסדנה מיוחדת לנשים צעירות ואמהותיהן.

מצורפים כאן

מאמר משותף שלנו שהתפרסם ב'פסיכולוגיה העברית'

וטור שלי שהתפרסם בפורטל 'נומיינד'

#נשים #אמהות #בנות #מקוםלקשר #יחסים

bottom of page